Call Centre: 0861 00 8272

In Memoriam: Beyers Claassen

Dis met groot hartseer dat ons moet meedeel dat ons ou staatmaker-vriend en kollega Beyers Claassen vanoggend oorlede is.

Beyers het vir n lang tydperk n stryd gestry teen nierversaking en later teen kanker ook. Die aanslag was uiteindelik te groot en hy het vanoggend sy moedige stryd teen die siekte verloor.

Beyers was n Karoo-seun in murg en bloed en hy het eers by Transnet as n treindrywer gewerk. In die laat 90’s was hy een van die leiersfigure onder n hele klomp treindrywers wat by die destydse Salstaff aangesluit het. Ons het Beyers leer ken as n vurige kampvegter vir die regte van werkers en na die samesmelting met UASA in 2002, het n n voltydse aanstelling by die vakbond aanvaar vanwaar hy werksaam onder ons lede in die Suid- en Wes-Kaap was.

Beyers laat sy vrou Jolanda en sy seun Louis agter.

Ons betoon graag ons innige medelye aan al ons UASA lede wat met Beyers te doen gehad het, met sy Moeder en susters asook sy vrou en seun. Mag ons Hemelse Vader julle vertoos en bemoedig gedurende julle tydperk van rou.

Rus in vrede ou vriend. Die leemte wat jy agterlaat sal moeilik gevul word.

Alle belanghebbendes sal in kennis gestel word van die begrafnisreelings. 

In Memoriam: Beyers Claassen

It is with great sorrow that we have to announce the passing of our stalwart, friend and colleague, Beyers Claassen, this morning.

Beyers struggled with renal failure and later with cancer as well for a long period of time. He finally lost his last battle this morning.

Beyers has been a son of the Karoo through and through. He worked for Transnet as a train driver and he was one of the leaders among a group of train drivers that joined the then Salstaff back in the late 90’s. We got to know Beyers as a true leader among men, fighting for the rights of workers  and after UASA and Salstaff amalgamated in 2002, he accepted full time employment at the union from where he serviced UASA members in the Western and Southern Cape.

Beyers leaves behind his wife Jolanda and his son Louis.

We would like to express our condolences with his members, his Mother, his sisters and his son. May our Heavenly Father console you during your time of bereavement.

Rest in peace dear friend. The gap that you leave behind will not be filled easily.

We will communicate the funeral arrangements as soon as possible.

Beyers Claasen