Call Centre: 0861 00 8272

E-Kerk Bydrae

(Januarie 2013 Luther Backer)

REEKS:WAT  KENMERK ‘N KONINKRYKSBESIGHEID?

In my reeks oor die kenmerke van ‘n Koninkryksbesigheid het ek reeds die volgende vier kenmerke bespreek voordat my bydraes  in Oktober 2012 onderbreek is:

  1. Om God met jou  werk te verheerlik moet jy jou werk sien as ‘n roeping van God.
  2. In ‘n Koninkryksbesigheid  word Jesus  in beheer van die onderneming  geplaas terwyl  die eienaar die rentmeester bly oor dit wat Hy aan hom/haar  toevertrou het.
  3. Eienaars, bestuurders en werknemers van ‘n Koninkryksbesigheid moet gereeld die Woord van God bestudeer sodat hulle kan leer om God te gehoorsaam en volgens Sy voorskrifte te lewe.
  4. Christen sakepersone moet  verstandig met hul geld werk sodat hul leefstyl kan getuig van geen uitspattigheid,  van spaarsamigheid maar ook van vrygewigheid .

Die vyfde kenmerk is

5     JY MOET OMGEE VIR JOU HUWELIK EN JOU GESIN

 

JOU VERHOUDING MET GOD MOET JOU EERSTE PRIORITEIT WEES GEVOLG DEUR JOU HUWELIK EN GESIN.

Rick Heeren sê in Market Place Miracles dat ons nie kan omgee vir ons besigheid tensy ons omgee vir ons huwelik en gesin  nie .  Ook verklaar hy dat sy vriend en kollega, Jack Serra, woord ontvang het dat ‘n sakepersoon se bediening in die markplek slegs sal ontwikel  in die mate wat sy of haar huwelik dit toelaat.Daar is min dinge wat ‘n man in sy werk soveel vreugde en vrede gee as ‘n gelukkige huweliks- en gesinslewe . Petrus verklaar in 1 Petrus 1 v 7(NLV):”En julle,mans, behandel julle vroue met respek. Leef saam met jou vrou in die besef dat, al is sy fisies swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. As jy haar sò behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie”.Wat Petrus wil beklemtoon is dat enige verwydering tussen man en vrou sy gebedslewe negatief kan beïnvloed.

 

Mans en vroue moet volgens hierdie skrifgedeelte dit as ‘n genade beskou dat hulle mekaar se lewens by die huis sowel as by die werk kan deel en mekaar kan aanvul en ondersteun . Vra jou vrou se hulp met oplossing van probleme wat jy by die werk ervaar. Sy sal jou dikwels verras met haar insae.

‘n Man wat sy vrou liefhet en waardeer  vir  al haar goeie hoedanighede, sal saamstem met die skrywer van Spreuke 31:10-12 (NLV) wat vra ”Waar sal jy ‘n knap vrou kry? ‘n Goeie vrou is meer werd as edelstene. Haar man het volkome vertroue in haar.   Hy pluk die vrugte van haar werk. Haar hele lewe lank bring sy vir hom net voordeel. Sy is nooit ‘n oorlas nie”. Hy stel altyd haar belange bo syne en prys haar deugde voor ander aan.

Vaders wat werksaam  is in ‘n Koninkryksbesigheid beskou die tye wat hulle deurbring met hulle kinders net so belangrik  as die tye wat hulle met hulle werknemers deurbring. Om in  ‘n persoonlike verhouding met God te kan leef, aanvaar hulle hul plig as priester vir hul kinders deur vir hulle te bid en te seën en te beskerm teen die sonde en versoekinge. As profeet  in die huis bestudeer hulle God se woord en vertel die kinders van God se wonderdade en van  Sy genade. Maar ook wil God hê dat hulle die koning in die huis moet wees deur hul kinders te beskerm en te versorg,te dissplineer en te vermaan, asook  te leer wat reg en verkeerd  is. Sondae sien mens hom en sy gesin gereeld in die kerk- nie om deur ander gesien te word nie- maar om God te aanbid.

Deur  saam met sy gesin onvoorwaardelik op God se leiding en beskerming  te vertrou, bly  die seëninge nie uit nie—

Wie die Here dien, het daarin ‘n  veilige toevlug, en ook sy kinders vind daar skuiling(Spreuke 14 :26).

 

Wie reg doen en eerlik lewe, met sy kinders gaan dit goed(Spreuke 20:7).

Vaders wat omgee vir hul kinders vergeet nooit dat hoe sterker  rolmodel hulle vir hul kinders is, hoe meer versterk dit God se beeld in hul verhouding met Hom. Die moeder in die huis verteenwoordig God se sagtheid, simpatie en vertroosting.

Bronverwysing:

  1. 1. Rick Heeren: MARKETPLACE  MIRACLES. Regal Books,Ventura,California, 2008, p.212.
  2. 2. Bennie Mostert: MAN VAN GOD. CUM,2008,pp89-90.