Call Centre: 0861 00 8272

Huis en Werk12

(Luther Backer 7Maart 2013)

LEER JOU KINDERS  FINANSIëLE  DISSIPLINE

Pa is oppad met die motor om die kinders by die skool af te laai.  Die verkeer bly druk en beweeg stadig, en word hulle uiteindelik gedwing om by die rooi verkeerslig te stop.  Die skep geleentheid vir Pa om sy oë te laat gaan na die kinders en ook na dit wat buite die motor aangaan.

‘n Bedelaar kom skud sy blikkie by die venster  en voordat iemand anders kon reageer, het  8-jarige ouboet sy veiligheidsgordel  losgemaak en soos blits ‘n geldstuk uit die voorste asbakkie gehaal en dit met ‘n geklingel in die blikkie gegooi. “So ja, dit kan help om ‘n brood te koop. Hier is nog genoeg munte om 5 bedelaars te help”.  Pa  merk glimlaggend op:”Die kind verstaan hier is iemand in nood en hy kan vir hom iets gee om sy nood te verlig.Hy het is nog jonk maar toon reeds ‘n hart vir mense”.

Is jy soos daardie pa wat vroeg reeds  sy kinders se oë oopgemaak het vir geleenthede  waar hulle aan behoeftige mense ‘n skenking kan maak, of is jy  soos ‘n pa wat redes soek om nie vir die bedelaar ‘n aalmoes te gee nie omdat hy kwansuis ‘te lui is om te werk’ of ‘tog net drank sal gaan koop met die geld’?

Nabootsing van ouer se optrede

Spreuke 22:6 lui:”Gee leiding aan ‘n jongmens oor hoe hy moet leef, en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie”. God gee hiermee te kenne deur Sy Woord dat dit die taak van elke ouer is om hul kinders te leer wat reg en verkeerd is – hulle word nie daarmee gebore nie. Meeste ouers weet dan ook dat die doeltreffendste wyse om lewenslesse aan hul kinders oor te dra, is deur om ‘n goeie voorbeeld te stel wat hulle dan kan navolg. Talle gedragspatrone by kinders word dan ook gevestig deur nabootsing – van goeie sowel as minder goeie gedrag.  Die sterkste vormer van finansiële dissipline is dan ook nabootsing van  die ouers se eie finansiële dissipline wat hulle vertoon. Ons sien,byvoorbeeld,’n ma en haar sesjarige dogter wat inkopies  doen. Voordat hulle by die kassier kom,pak ma eers die speelding wat haar kind in die mandjie gegooi het, weer terug op die rak terwyl sy verduidelik dat die speelding onnodig is , nie op haar inkopielysie is nie en ook dat sy nie geld daarvoor het nie. Koop die ma egter self impulsief  artikels wat sy nie  werklik nodig het nie, is dit moeilik vir haar om vir die kind sulke aankope te ontsê.

Verband tussen geld en werk

Finansiële dissipline word aangeleer deur sekere geldhanteringsvaardighede baas te raak waarvan die eerste die besef is dat geld nie sommer uit die lug uit val nie- dit moet verdien word deur te werk daarvoor. Kinders moet hulle nie verbeel dat hulle die reg het om geld te ontvang al het hulle nie daarvoor gewerk nie. Die huis is ‘n ideale leergeleentheid om hierdie verband tussen geld en werk te vestig deur vergoeding te ontvang vir doen van huistake soos tafeldek, karwas,grassny, huisskoonmaak, babasit ens.

Leer om te spaar

Die tweede geldvaardigheid is om te leer om te spaar. Om geld  te spaar ,leer die kind die waarde van geld en die dissipline van selfbeheer. Kinders moet iets  hê om voor te spaar. As ‘n kind ‘n duur artikel, byvoorbeeld ‘n musiekinstrument wil aankoop en hy eers daarvoor moet spaar, kan die ouers  die kind daarmee help. Die les lê egter in die leer om te wag, om geduldig te wees sodat wanneer die artikel uiteindelik betaal is,  is dit syne en het dit vir hom groot waarde . As die ouer nou egter die hele bedrag  wat dit kos,voorskiet word dit weer ‘n impulsiewe koop – dat hy alles kry sodra hy dit wil hê.

Leef volgens ‘n begroting

Die derde geldvaardigheid is om volgens ‘n begroting te leef. ‘n Kind moet van kleins af geleer word dat sy beskikbare geld  beperk word en ook dat die spandering daarvan  beperk word. As die kind nog klein is, moet hy die waarde van sy sakgeld geleer word en waarvoor hy dit kan gebruik omdat sy ouers nog bykans al sy behoeftes bevredig. By adolessensie word sy toelae betaal vir spandering op spesifieke kategorieë soos

God se tiende, klere, sport en onthaal en skoolgelde. Dit is ook goed dat die kind vroeg reeds bewus gemaak word van wat kos sy skoolopvoeding, musieklesse, sportbeoefening, vervoer, ens al is die ouers daarvoor verantwoordelik.

Vreugde in gee aan ander

Randy Alcorn(p.223) wys daarop dat ons ons kinders die vreugde van om aan ander te gee moet leer. Betrek die kinders by die neem van besluite oor aan wie skenkings gemaak kan word en oor hoeveel om te skenk. Gou sal hulle uitvind mens kry meer vreugde uit om te gee as om te ontvang. Kinders moet self in ouers se gasvryheid teenoor ander kan sien hoe hulle besittings met mense gedeel kan word.  Deur te breek met die bande van materialisme in jou lewe- deur vrygewigheid en gematigde leefstylkeuses – sal een van die grootste geskenke aan jou kinders wees wat jy kan gee.

Bron: Randy Alcorn: Managing God’s Money.  Tyndale House Publishers, Carol Stream, Illinios, 2011.