Call Centre: 0861 00 8272

WAT IS JOU NALATENSKAP AAN ANDER?

My Lewe8

(23 Desember 2015 Luther Backer)

Vra gerus  aan ‘n   bejaarde of hy of sy ‘n testament besit  waarmee  hulle iets  waardevols aan ander mense  wil bemaak. Dikwels vind mens dan ook dat  so ‘n persoon  homself of haarself te kort doen en baie spaarsamig  lewe om  tog  die nalatenskap moontlik te maak. Om so iets  te kan doen, laat die persoon goed voel ,dit laat hulle  belangrik voel  in hul  eie oë. Daar is egter  ‘n ander nalatenskap wat niks te make het met geld of eiendom  nie.

Johan Geyser van die   Mosaiek   Gemeente het op ‘n keer hierdie ander nalatenskap verduidelik(KA23/8/98) . Hy het daarop gewys dat hoe ouer ‘n mens word, hoe meer wonder jy oor die sin en betekenis van die lewe en oor wat jy in die lewe bereik het of nie bereik het nie. Salomo het met sy Boek Prediker ook hierdie vrae gevra en met ons sy vrese vir ‘n doellose lewe gedeel.

Salomo bring hier iets uit wat die Here in almal van ons gesit het.Daar is ‘n doel vir jou bestaan hier op aarde  en dit is om ‘n begeerte, ‘n behoefte te hê om iets te beteken vir ander , om ‘n  impak met jou lewe op ander mense se lewens te maak . Om daardie behoefte in jou te ignoreer, kan  jou siek maak en staan jy ‘n kans om neuroties te word weens  die sinloosheid en leegheid van jou bestaan.’n Ware nalatenskap is iets wat vir altyd  kan bly staan en wat jy nalaat om mense se lewens te verryk. Dis nie ‘n groot gebou of ‘n erfporsie of ‘n sukses of prestasie nie,maar  dit wat mense saam  hemel toe kan neem. Daar is ‘n groot verskil tussen ‘n suksesvolle lewe en  ‘n betekenisvolle lewe,  dis ‘n keuse wat jy moet maak.

Daar is drie voordele van ‘n nalatenskap :

Eerstens bring dit vervulling. Salomo het vervulling gesoek  in wysheid en kennis, plesier,arbeid en   rykdom en selfs godsdiens maar dit het alles vir hom tot niks gekom nie en was dit net ‘n gejaag na wind(Prediker 1 en 2).Al hierdie dinge  was nie vervullend vir hom nie want  dit het gedraai alles net om homself, dit het gedui net  op eie plesier en eie geluk . Dis nie hoeveel jy kry nie maar hoeveel jy gee; nie hoe lank  jy lewe nie, maar hoe goed jy leef. Dit lê daarin dat jy iets kan beteken vir  ander mense.

Tweedens bring dit ‘n  beloning.

Herdie lewe is net ‘n kleedrepetisie van wat voorlê, die eintlike rede waarom mens geskape is,sal ons eers later uitvind. Die eintlike lewe kom nog.  In Mat 25:40 staan dat  Jesus gesê het dat wat jy aan  mense gedoen het, dit maak nie saak  aan watter mense dit is nie,jy gaan beloon word asof jy dit aan  Jesus self gedoen het.Jy gaan hoor :”Mooi so!Jy is ‘n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde”(Mat.25:21). Ons moet nie net lewe om in die hemel te  kom nie, maar om skatte in die hemel bymekaar te maak wat daar aan ons oorhandig sal word.

Derdens bring dit hoop in jou lewe.(Die hoop vir die ewige lewe).

Mense wat reg is om dood te gaan, is die mense wat nie hulle lewe gemors het nie en  wat sê dat hulle vrede in hulle gemoed het en reg is om te gaan. Mense wat nie reg is om te gaan nie sê dikwels dat hulle wens hulle kon nog ‘n ruk langer  lewe  omdat hulle nie seker is dat hulle lewe op aarde vir iemand anders iets beteken het nie of om eers met iemand  te gaan regmaak.

Kies jou nalatenskap.

Dit gaan daaroor om iets na te laat wat jou die beste verteenwoordig en jy wil met hierdie nalatenskap die wêreld ‘n beter plek los as wat jy dit gekry het.Gebruik die talente en vermoëns waarmee God jou geseën het.Jou keuse van ‘n nalatenskap sal bepaal word deur die omstandighede waarin jy jouself bevind op daardie stadium in jou lewe.Is jy ‘n student, of is jy ‘n persoon op die kruin van jou beroep of is jy ‘n inwoner van ‘n aftree-oord? Elke omstandigheid  bied sy eie geleenthede.

Begin by die area waar jy ‘n verskil kan maak en begin met wat jy het.Dikwels  lê  jou keuse by jou huis of jou wyer familie. ‘n Ouma  kan aanbied  om  bedags na haar dogter wat as medikus werk se twee  skoolgaande seunjies te kyk en met hulle skoolwerk te help.

Jy kan ‘n vrywillige werker in ‘n bediening by ‘n kerk  word  waarin jy jou tyd, energie en talente kan gebruik om ander mense te help en waarmee jy ‘n ewige verskil in mense se lewe kan maak. Jy kan dit ook buite ‘n kerk doen soos deel te wees van Die Gideons  wat Bybels uitplaas in plekke soos  skole en  hotelle.

Waar jy nie van jou tyd kan gee nie,wees ‘n donateur en stel ander mense instaat om die werk te doen.

Vestig jou besigheid as ‘n koningkryksbesigheid waarmee jy die besigheid bestuur volgens Bybelse beginsels . Talle professionele mense soos prokureurs, advokate, dokters , tandartse en argitekte maak ‘n aantal ure per week van hulle tyd gratis beskikbaar vir diens aan mense wat dit normaalweg nie kan bekostig nie.

Is jy ‘n inwoner van ‘n aftree-oord waar die inwoners afhanklik is van mekaar  se liefdevolle , en hulpvaardige ondersteuning, wees verseker jy het ‘n belangrike rol om te speel in die besoek van siekes en van eensames, van aanbieding van sosiale en ontspanningsaktiwiteite en van leiding gee in betoon van  afhanklikheid van God se beskerming en leiding.